nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Аполінарія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АполінАрія.

Аполіна́рія

Аполіна́рія, -рії, -рією, -ріє! Аполіна́ріїн, -їна, -їне

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

інфекці́йний або інфе́кційний