nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Аннам

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АннАм.

Анна́м

Анна́м, -му, -мові (держава)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

танди́та або тандита́