nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Аккерман

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АккермАн.

Аккерма́н

Аккерма́н, -ну, -нові, в -ні (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

загри́зений або за́гризений