nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Адріянопіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — АдріянОпіль.

Адріяно́піль

Адріяно́піль, -поля, -полеві, -лем, в -лі

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

облямі́вка або о́блямівка