nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Австралія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АвстрАлія.

Австра́лія

Австра́лія, -лії, -лією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ве́летка або веле́тка