nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Абакум

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — АбакУм.

Абаку́м

Абаку́м, див. Аваку́м

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АбАкум.

Аба́кум

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

збіса́ або збі́са