nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ієронім

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ІєронІм.

Ієроні́м

Ієроні́м, -ма, -мові (ім’я)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

тривні́сть або три́вність