nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Ісляндія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — ІслЯндія.

Ісля́ндія

Ісля́ндія, -дії, -дією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

че́рнецтво або черне́цтво