nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Іпполіт

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ІпполІт.

Іпполі́т

Іпполі́т, -та, -тові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

імпута́ція або імпу́тація