nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Інокентій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ІнокЕнтій.

Іноке́нтій

Іноке́нтій, -тія. Іноке́нтійович, -ча. Іноке́нтіївна, -ївни. Іноке́нтіїв, -тієва, -тієве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бе́зкебетний або безкебе́тний