nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Єфрем

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ЄфрЕм.

Єфре́м

Єфре́м, -ма. Єфре́мович, -ча. Єфре́мівна, -вни. Єфре́мів, -мова, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

реорганіза́тор або реорга́нізатор