nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Євмен

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ЄвмЕн.

Євме́н

Євме́н, -на. Євме́нович, -ча. Євме́нівна, -вни. Євме́нів, -нова, -ве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

посту́п або по́ступ