nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Євгеній

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ЄвгЕній.

Євге́ній

Євге́ній, -нія, -нієві, -нієм, -нію! Євге́нійович, -ча. Євге́ніївна, -вни. Євге́ніїв, -нієва, -нієве

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Дрезде́н або Дре́зден