nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові міязм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Я — міЯзм.

мія́зм

мія́зм, -ма, -мові; -ми, -мів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

віша́ний або ві́шаний