nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові бідняцько-середняцький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами Я, Я — біднЯцько-середнЯцький.

бідня́цько-середня́цький

бідня́цько-середня́цький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

щепі́й або ще́пій